Tilbyder vil akseptere eller avslå forepørselen innen 72 timer.

Adresse ikke oppgitt

set location

Lektor Stadsvoll

Matematikklærer

/ Fra ∞ kr

Jeg jobber som matematikklærere på en videregående skole i Oslo og har gjort det i noen år nå. I klasserommet fokuserer jeg på å skape gode relasjoner og å gjøre matte forståelig og interessant for elevene. Men jeg ser også at det er et behov for å prestere på prøver og eksamener. Etter mine år i skolen vet jeg hva lærere og sensorer ser etter i vurderingssituasjoner. Mine sterke sider er at jeg er tålmodig, kommer godt overens med elevene mine og er flink til å forklare. Jeg underviser på vgs, men kan også undervise på lavere trinn. Vi høres:)

Lokasjoner: Hele Oslo

ID verifisert

Tjenester