Personvernerklæring for Leii AS

Om personvernerklæring

Tjenestene Leii AS (“Leii”) tilbyr gjenom leii.no og mobilapplikasjon (herretter felles referert til som “Plattformen”) er tjenester levert hjem til brukerne (eller “Kunden”) eller der de er, og er i stor grad bygget på tillit. Leii gjør derfor sitt ytterste for at alle brukere skal føle seg trygge når de benytter seg av plattformen. Vi legger derfor stor vekt på å beskytte tilbydere og brukeres personvern.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre tilbydere og kunder, og hvordan vi beskytter deres personvern.

Dersom du har spørsmål om vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger må du gjerne kontakte oss på post@leii.no.

Oversikt over behandling av personopplysninger

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. For enkelhets skyld, har vi laget følgende oppsummering av vår behandling av personopplysninger, men vi anbefaler at du setter deg inn i denne personvernerklæringen i sin helhet for at du skal forstå hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Hvis du har registrert en brukerkonto i plattformen, vil Leii kunne behandle personopplysninger om deg for å levere tjenester til deg og til å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenestene. Personopplysningene vi samler inn kan bli delt med selskaper som er direkte tilknyttet Leii. Dette gjelder først og fremst vår forsikringspartner IF Skadeforsikring, og med vår betalingsformidler Klarna/Vipps for bruk til samme formål.

For å kunne tilby deg Klarnas betalingsløsninger, kan vi komme til å overføre dine personopplysninger i kassen i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna, for at Klarna skal kunne vurdere hvorvidt du kvalifiserer for deres betalingsløsninger og for å skreddersy disse betalingsløsningene til deg. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.

Opplysningene som samles inn for disse formålene inkluderer både opplysninger du selv oppgir (navn, mobilnummer, e-postadresse) og informasjon som samles inn gjennom bruk av plattformen, herunder informasjon om bla. posisjon og bruksmønster.

Grunnleggende om behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven og medvirker til at personvernet til hver enkelt ikke blir krenket gjennom bruken av personopplysninger (Se ​​https://www.datatilsynet.no).

Behandlingsansvarlig er betegnelsen på den som primært har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. Leii er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester.

Hva salgs opplysninger samler vi inn?

Vi registrerer personopplysninger om deg ved opprettelse av en brukerkonto. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at Leii kan innhente, bruke og lagre slik informasjon. Opplysningene samles inn på følgende måter:

Opplysninger du gir til oss

Når du registrerer konto som tilbyder eller bruker av plattformen og utfører enkelte aktiviteter (legger inn ledig tid i kalenderen, velger hva slags tjenester du tilbyr, adresse o.l) må du oppgi informasjon om deg selv som lagres hos Leii. Disse opplysningene lagres i vår database for å sikre en god og effektiv tjeneste, for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel.

På samme måte vil vi lagre opplysninger vi får når du kontakter oss, f.eks via e-post eller ved å gi tilbakemeldinger gjennom funksjoner i plattformen. Dette kan for eksempel være e-postadresse, telefonnummer og innholdet i forespørsler, slik at vi kan svare på dine spørsmål.

I noen tilfeller validerer og kvalitetssikrer Leii den informasjonen vi etterspør fra våre brukere gjennom å benytte offentlige registre og datakilder. Dette gjøres for å kvalitetssikre at informasjon som formidles gjennom plattformen er mest mulig korrekt.

Opplysninger som samles inn gjennom tjenesten

Når du bruker plattformen, samler vi informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester du benytter deg av og informasjon om din posisjon. Teknisk informasjon og informasjon om bruk av plattformen brukes på aggregert nivå for å analysere hvordan plattformen blir brukt, men kan også kobles til din brukerkonto med det formålet å gi deg en mer tilpasset og bedre tjeneste.

Informasjon om din posisjon kan vi samle inn ved hjelp av ip-adresse, stedsinformasjon på din mobile enhet og/eller andre kilder. Dette brukes eksempelvis til å vise deg tjenestetilbydere og annonser som er relevant for der du befinner deg og til å utarbeide statistikk.

Når du besøker vår plattform bruker vi ulik teknologi (for eksempel infomasjonskapsler/cookies) for å gjenkjenne deg som bruker.

Vi benytter også cookies og Facebook pixels for å forenkle brukeropplevelsen på våre sider og i vår markedsføring for å kunne tilby mer relevante annonser og tilbud. Disse opplysningene kan også benyttes av tredjepartsbedrifter i markedsføringssammenheng.

Du kan som bruker av vår nettside enkelt justere bruk av cookies samt slette cookies under innstillinger i din nettleser.

Hva opplysningene brukes til

Leii behandler personopplysninger om deg for å kunne levere tjenester, til å forbedre og videreutvikle tilknyttede tjenester, herunder å tilpasse tjenestene etter brukernes antatte behov og ønsker.

Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og anbefalinger tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene, begrense misbruk*, samt for å forsøke å forutsi fremtidig atferd.

Leii vil også bruke opplysninger om kjøp og salg gjennom tjenesten til å legge til rette for at alle brukere av plattformen følger til enhver tid gjeldende skatteregler. Leii bruker også opplysningene for å kunne tilby og administrere forsikring og inn- og utbetaling via plattformen ved hjelp av betalingsløsningen Stripe.

Vi samler også inn data fra de oppdragene som utføres av tjenestetilbyderne. Disse dataene benyttes for å bedre og mer effektivt kunne koble brukeres behov til tilbud av tjenester.

Informasjonen som brukere av plattformen deler, herunder, men ikke begrenset til chat-meldinger, beskrivelse av kompetanse og tjeneste m.m. kan benyttes i forbindelse med henvendelser til kundeservice, klagesaker og for å forbedre vår service til brukere av plattformen.

Vi benytter videre informasjon om hvordan brukere benytter plattformen for å forbedre brukeropplevelsen og vårt tilbud til markedet.

Leii benytter kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, e-post m.m. for å kunne utføre bedre service og kommunisere effektivt med våre brukere. Leii kan benytte informasjon om brukeratferd i markedsføringssammenheng.

Leii kan etterspørre og lagre informasjon gjennom ulike typer kunde- og brukerundersøkelser med formål om å forbedre service, tjenestetilbud eller markedsføring.

*Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, spam, hets- og sjikane, forsøk på uærlig bruk av andres brukerkontoer samt øvrige handlinger som er forbudt etter norsk lov.

Deling av informasjon

Informasjon som er direkte relatert til Leiis partnere, kan deles med partnere som et skritt for å verifisere og kvalitetssikre at informasjon er korrekt.

Personopplysninger og opplysninger om din bruk av leii.no og mobilapplikasjonen kan bli utlevert til våre samarbeidspartnere og leverandører, eksempelvis forsikringsselskap og betalingsleverandør. Leii kan overlevere opplysninger til forsikringsselskap ved skadebehandling og forsikringsoppgjør, og forsikringsselskapet kan også motta opplysninger for benyttelse i markedsføring. Betalingsleverandøren til Leii kan motta bilde av ID ved behov for å verifisere eierskap til registrerte bankkonto og transaksjoner, i tillegg til opplysninger om bankkontonummer og bankkort.

Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av plattformen vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det er nødvendig for å forhindre lovbrudd, eller informasjonen er nødvendig for å avklare konkrete tvister om oppgitt informasjon eller oppdraget, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav f.

Leii kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på egne vegne i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven § 15. Databehandlere som får tilgang til din personinformasjon i forbindelse med levering av tjenester til Leii (eksempelvis ved bruk av tredjepart til gjennomføring av betalingstransaksjoner eller lagring av informasjon på en webserver) er underlagt taushetsplikt, og kan ikke bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelsen av tjenester for Leii.

For å fasilitere kontakt mellom brukere og tjenestetilbydere i plattformen formidler Leii nødvendig kontaktinformasjon som, men ikke begrenset til, e-post, telefonnummer og navn til berørte parter.

Informasjon den enkelte bruker og tilbyder knytter til sin brukerprofil i plattformen anses som offentlig og tilgjengelig for andre brukere og tilbydere på plattformen og således tilgjengelig for allmennheten.

Leii vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen med mindre vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller har innhentet ditt samtykke. Dette er imidlertid ikke til hinder for at Leii kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven § 15.

Leii forbeholder seg retten til å dele informasjon om brukerne i forbindelse med en eventuell fusjon, anskaffelse eller salg av hele eller deler av virksomheten.

Innsyn/sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I tillegg vil du som bruker når som helst kunne be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene inntil en viss tid. Dette kan for eksempel dreie seg om opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen.

Du kan slette din tilbyder- eller brukerprofil ved å logge deg inn på Min Profil/Innstillinger.

Dersom du ikke har bestilt eller levert tjenester vil alle data relatert til din profil bli slettet permanent umiddelbart.

Dersom du har levert en eller flere tjenester, eller fått et oppdrag utført vil din profil først kunne slettes 30 dager etter at oppdraget er utført/tjenesten er levert og betalt. Dette for å sikre at avtale(r) inngått mellom partene via plattformen kan fullføres. Dersom din profil har informasjon relatert til andre brukere, tilbydere og/eller oppdrag vil denne informasjonen ikke slettes da den er nødvendig for å levere tjenesten til eller gjennomføre oppdraget for andre brukere.

Du som bruker leii.no eller mobilapplikasjonen kan selv bestemme om du vil ha push-meldinger til din mobil eller motta SMS/e-post fra oss relatert til dine bestilte tjenester eller tjenester som du tilbyr. Dette endrer du enkelt via Min Profil/Innstillinger.

Du som bruker av plattformen har rett til å be om at informasjon knyttet til din brukerprofil endres/slettes via Min Profil eller ved å kontakte Leii på post@leii.no.

For å sikre at personer på plattformen er eldre enn 18 år, forbeholder Leii seg retten til å be om og verifisere dokumentasjon som støtter informasjon om alder.

Leii har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende norsk rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til din brukerkonto kan Leii bruke eksterne leverandører for å identifisere hvilken enhet du bruker når du logger på. I den sammenheng vil vi kunne sende data både til din egen enhet og identifikasjonsleverandøren for å gjenkjenne deg som bruker, samt få informasjon om eventuelt misbruk av profil og tjenester via den aktuelle enheten.

Informasjonen brukes til å forebygge uønsket aktivitet, og hjelper blant annet med å avsløre om andre forsøker å logge seg på din brukerkonto for å forespørre/bestille tjenester eller legge ut tilgjengelige tjenester som tilbyder. Dersom Leii identifiserer misbruk av brukerkonto eller aktiviteter som nevnt over, kan vi i noen tilfeller dele informasjon knyttet til din enhet og IP-adresse med identifikasjon-leverandøren for å begrense muligheten for ytterligere misbruk fra enheten, men vi vil ikke dele identifiserbare opplysninger som personalia eller e-postadresser.

Du som bruker av plattformen har rett til å få tilgang til dataene som er lagret om deg. Du har også rett til å be om at informasjon om deg blir slettet eller justert. Vi ber alle brukere om å kontakte oss på post@leii.nofor å aktivere disse rettighetene.

Du har rett til å kontakte og klage til Datatilsynet dersom du mener at dine personopplysninger er håndtert feil av oss. Les mer på datatilsynet.no

Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler og annen teknologi

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen på vår plattform. Derfor samler vi forskjellige typer informasjon fra våre tjenestetilbydere og brukere, slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet.Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort og hvilken nettleser som ble brukt. Vi bruker også ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre.Teknologien brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenestene skal fungere, dels for at det skal være lettere for deg å bruke plattformen og dels for at vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle plattformen vår.Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi kan benytte slike verktøy, men du kan når som helst endre innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren din eller deaktivere et tredjepartsverktøy.

Oppdatert: